จำนวนห้องเรียน
จำนวนห้องเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://infogr.am/-8054245411954798