ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหัตถกรรมไม้ไผ่

    วันที่16 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหัตถกรรมไม้ไผ่สำหรับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการวิจัยการจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมเกาะขาม วิทยาลัยชุมชนสงขลา


โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,13:14   อ่าน 112 ครั้ง