ภาพกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการ DACUM
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการ DACUM วันนี้ จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมการถอดข้อมูลด้านช่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการข้อมูลเรื่อง ช่างสามัญประจำบ้าน โดยมีผู้ร่วมให้ข้อมูล เป็นนักปฏิบัติงานด้านช่างและเป็นผู้ประกอบการร้านทั้งสิ้นจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 5 ประเภทช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์เล็ก ช่างประปา ช่างอิเลคทรอนิกส์ รศ.ดร.อัศวิน ได้ชวนนักปฏิบัติงานด้านช่างและผู้ประกอบการพูดคุยในข้อมูลหลักของหน้าที่ช่างประจำบ้านคืออะไร มีองค์ความรู้ใดที่เกี่ยวข้อง วิธีการในการดำเนินงานนั้นๆเป็นอย่างไร ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายพิพัฒน์พงษ์ นายชด นางสาวศจีมาศ นางสาวศุภมาส และนางฟาธีย่าห์ ร่วมบันทึกข้อมูลและสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมจนแล้วเสร็จ ผลการจัดกิจกรรมวันนี้มีแนวทางการจัดการข้อมูลภายใต้การตกผลึกโดยการมีส่วนร่วมข้อมูลงานช่างสามัญประจำบ้าน ดังนี้ งานดูแลรักษาเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ในรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ งานดูแลรักษาเครื่อมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า และดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และช่างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ซึ่งข้อมูลการจัดการข้อมูลฐานสมรรถนะตามกระบวนการ DACUM นั้น ต้องนำไปจัดเรียงตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเรียนให้ทราบเป็นเอกสารรายงานต่อไป
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2561,09:09   อ่าน 80 ครั้ง