ภาพกิจกรรม
นศ.วชช.สข.ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา ร่วมแรง พร้อมใจทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านเทพา
นศ.วชช.สข.ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา ร่วมแรง พร้อมใจทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านเทพา# 
จากการที่อาจารย์ปาริชาต ชูสุวรรณ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์การเรียนเทพา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน นำมาซึ่งกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 พค.ที่ผ่านมา นักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา รวมถึงอาจารย์และบุคลากร นำโดย อาจารย์ลักษณา ชิณวงศ์ นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร นางสาวอารีนา ยามาเจริญ นางสาวสุภาพร บาเหม และนายศรายุทธ แก้วมาก รวมทั้งสิ้น 104 คน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ "เป็นคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน " เป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเทพา ทั้งการปรับพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาและแปลงเกษตร ให้สามารถกลับมาเป็นพื้นที่สร้างผลผลิตให้กับน้องๆนักเรียนอีกครั้ง การทาสีเครื่องเล่น และแนวปูนปลูกต้นไม้ของโรงเรียนให้ดูใหม่ สร้างแรงจูงใจให้เด็กระดับปฐมวัยของได้ตื่นตากับสีสันเครื่องเล่นที่ดูคล้ายของใหม่ สีสันของแนวปูนปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นระเบียบของโรงเรียนเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนรอมฎอน แต่นักศึกษาต่างร่วมมือ พร้อมใจดำเนินกิจกรรมจนแล้วเสร็จอย่างที่มุ่งมั่นตั้งใจ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,09:39   อ่าน 69 ครั้ง