ภาพกิจกรรม
นศ.วชช.สข.ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561วันวิสาขบูชา อาจารย์ สุธี เทพสุริวงศ์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์การเรียน สทิงพระ จำนวน 62 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยนักศึกษาได้หิ้วปิ่นโตเข้าวัด สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ผู้ให้คำสอนเพื่อสร้างสันติภาพให้แก่โลก รวมถึงการเวียนเทียนรอบเจดีย์พระบรมธาตุ มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆ เช่นสังคมไทยกับการพัฒนา/รายวิชาคุณธรรมจริยธรรมฯ /การบริหารโครงการฯ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,09:47   อ่าน 72 ครั้ง