ภาพกิจกรรม
วชช.สงขลา เตรียมพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มทร.ศรีวิชัย

วชช.สงขลา เตรียมพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มทร.ศรีวิชัย
 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
พร้อมทั้งคณะครู และ บุคลากร เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และ เจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ กลไก ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,09:01   อ่าน 414 ครั้ง