ภาพกิจกรรม
วชช.สงขลา จับมือชุมชนร่วมกันแปรรูปสมุนไพรเป็นน้ำมันนวดสมุนไพร

วชช.สงขลา จับมือชุมชนร่วมกันแปรรูปสมุนไพรเป็นน้ำมันนวดสมุนไพร

วันที่ 5 มิย.61 อ.สุธี เทพสุริวงค์ และ อ.ปาริชาติ ชูสุวรรณ ร่วมกับ กลุ่มสมุนไพร ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพรเป็นน้ำมันนวดสมุนไพร มีผู้เข้าร่วม 20 คน โดยมีคุณธวัชชัย ศักดิ์สฤงคาร จากอำเภอรัตภูมิ เป็นวิทยากร กลุ่มชุมชนได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มิย. 61 เริ่มโดยช่วยกันเก็บสมุนไพร เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ข่าป่า พลับพลึง ดีปลี ตำลึง ตะไคร้หอม ฯลฯ อย่างละ 5 กก. จำนวนกว่า 10 ชนิด พร้อมเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวไว้ สมุนไพรบางชนิดที่หายากในชุมชน วิทยากรก็จัดหามาให้ เช่น เสลดพังพอน

ในภาคเช้ามีการเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด พร้อมทั้งช่วยกันตัด/หั่นสมุนไพร ตากแห้งด้วยการผึ่งลม ช่วงบ่ายเรียนรู้การสกัดสมุนไพรด้วยการทอดสมุนไพรทุกชนิด ซึ่งจะใช้เวลาที่แตกต่างกัน รู้ได้ด้วยการสังเกตฟองและสีของสมุนไพรที่ทอด และต้องทอดติดต่อกันจนหมด ซึ่งต้องใช้เวลาติดต่อกันไปจนถึงกลางคืน ในการนี้วิทยากรได้เสียสละเวลาดูแลให้ต่อเนื่องจนเสร็จ

เมื่อทอดเสร็จก็จะเป็นการเติมส่วนผสมอื่น เช่น ขี้ผึ้ง เมนทอล การบูร ฯลฯ สิ่งที่ประทับใจผู้รับผิดชอบในวันนี้คือ นอกจากความรู้ เทคนิคที่ได้จากวิทยากรแล้วยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวบ้านโหนดเป็นอย่างดียิ่ง และวิทยากรคุณธวัชชัย ศักดิ์สฤงคาร ก็เสียสละเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่ไดัรับค่าตอบแทนเพียง 5-6 ชม. แต่ยินดีที่จะอยู่ดูแลกลุ่มสมุนไพรทำงานจนจบกระบวนการ คือประมาณเที่ยงคืน นั่นหมายถึงต้องนอนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการทำงานด้วยใจมากกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ..


โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,09:15   อ่าน 244 ครั้ง