ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เป็นคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 08 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักการภารโรง 11 พ.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 28 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย 13 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 17 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 26 ธ.ค. 59
รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 13 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 22 พ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 ต.ค. 59
ข่าวงานวิชาการ
การตัดเย็บเสื้อผ้า 19 ต.ค. 59
การจัดทำสื่อสำหรับครูปฐมวัย 15 พ.ค. 59
การเพาะเห็ด 19 มี.ค. 59
พื้นฐานแพทย์แผนไทย1 (เภสัชกรรมไทย) 19 ก.พ. 59
หลักสูตรอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ 02 พ.ย. 58
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม 2 (เมคราเม่) 02 พ.ย. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 15 ต.ค. 57
ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียน1/57 15 ต.ค. 57
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 19 ก.ค. 57
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/57 01 ก.ค. 57
ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการตาม วงจร PDCA รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมพัฒนาสมอง 21 ก.ค. 60
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ชายแดนใต้จังหวัดสงขลา 21 ก.ค. 60
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมปี2560 ณ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 21 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าพรรษาศูนย์การเรียนประจำอำเภอทั้ง7ศูนย์ 11 ก.ค. 60
โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 11 ก.ค. 60
ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วกำแพงบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง 05 ก.ค. 60
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา(กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาปี2560) 03 ก.ค. 60
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 07 มิ.ย. 60
4มิ.ย.60 ศึกษาดูงานยังหลาดสยาม บริเวณศูนย์การค้าสยามนคริทร์ 05 มิ.ย. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลั 25 พ.ค. 60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 22 ธ.ค. 59
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.๑๔๑(หลังคาทรงไทย)วิทยาลัยชุมชนสงขลา 30 ธ.ค. 58
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินการศึกษา(อาจารย์)
ภาคเรียนที่ 2/57 (55,56)
ความเข้มแข็งชุมชน
E-Projectbase
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ข้อมูลประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2554
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2553
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2555
งานประกันคุณภาพออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานทะเบียน
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด
แบบประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา
ปรกาศจรรยาบรรณครูและบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2559
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1364530
Page Views 1942047
คู่มือจรรยาบรรณครู