เป็นคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา 17 ม.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา 12 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 08 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) 29 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) 27 พ.ย. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 25 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 25 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 23 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 06 ต.ค. 60
ข่าวงานวิชาการ
ประกาศรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมระยะสั้น 22 พ.ย. 59
การจัดขันหมากไทย-ไทยมุสลิม จำนวน 45 ชั่วโมง 15 ก.พ. 60
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชั่วโมง 01 เม.ย. 60
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45ชม. 05 ก.พ. 60
การเย็บกระเป๋าด้วยมือ จำนวน 45 ชั่วโมง 20 เม.ย. 60
การนวดไทย จำนวน 60ชม. 26 ม.ค. 60
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์ จำนวน 45 ชั่วโมง 15 ก.พ. 60
การตัดเย็บผ้า จำนวน 45 ชม. 09 ก.ค. 60
การฝึกอบรมการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชม. 08 ก.ย. 60
รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน (เฉพาะรหัส 60) 23 ส.ค. 60
ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันแล 15 ม.ค. 61
โครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนครั้งที่3 27 ก.ย. 60
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 15 ก.ย. 60
โครงการพลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา(ท 12 ก.ย. 60
กิจกรรมการจัดการทรัพยากร ณ โรงเรียนตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 17 ส.ค. 60
กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาสาสมัครมัคคุเทศก์ นำความรู้ที่อบรมมาลงสู่ภาคสนาม 17 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม 14 ส.ค. 60
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาที่อ.เทพาจ.สงขลา 14 ส.ค. 60
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบูรณาการกับศิลปะการแสดง"ระบำหลามข้าวใบยี่เหร็ด" 10 ส.ค. 60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 22 ธ.ค. 59
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.๑๔๑(หลังคาทรงไทย)วิทยาลัยชุมชนสงขลา 30 ธ.ค. 58
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินการศึกษา(อาจารย์)
ความเข้มแข็งชุมชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ข้อมูลประกันคุณภาพ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2013
ปรับปรุง 17/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1560979
Page Views 2256354
สรุปโครงการปี60