ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปเหรียญรางวัล มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้(แยกตามวิทยาลัยฯ) (อ่าน 396) 22 ม.ค. 62
สรุปเหรียญรางวัล มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้(แยกตามประเภทการแข่งขัน) (อ่าน 317) 22 ม.ค. 62
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมืองพันธุ์ช่อขิงด้วยการรับรองตามกระบวนการรับรองแบบมี ส่วนร่วม (PGS) (อ่าน 407) 05 พ.ย. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 413) 14 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครสอน(อ.พิเศษ)ที่ผ่านการพิจรณาตามคุณสมบัติผู้สอนรายสาขาวิชาต่างๆในระดับอนุปริญ (อ่าน 1305) 10 ก.ค. 61
รายละเอียดการรับสมัครนายกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงลา (อ่าน 673) 01 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก และภาค ข ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 748) 22 มิ.ย. 61
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 827) 11 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถ) (อ่าน 951) 05 เม.ย. 61
การเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 1075) 20 มี.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผล (ป.โท) และเจ้าหน้าที่บัญชี (ป.ตรี) (อ่าน 2093) 26 ก.พ. 61
รายชื่อผู้สมัครสอน(อ.พิเศษ)ที่ผ่านการพิจรณาตามคุณสมบัติรายสาขาวิชา ระดับอนุปริญญา ครั้งที่1 (อ่าน 1650) 09 ก.พ. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผล (อ่าน 1008) 07 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ่าน 1901) 17 ม.ค. 61
ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 907) 12 ธ.ค. 60
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ (อ่าน 1624) 12 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 970) 08 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 1229) 29 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 897) 27 พ.ย. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 812) 25 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 1140) 25 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 987) 23 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 1189) 06 ต.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (อ่าน 1923) 08 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 1341) 11 พ.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อ่าน 1137) 28 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย (อ่าน 1444) 13 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 1458) 17 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (อ่าน 4051) 26 ธ.ค. 59
รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 1521) 13 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 1298) 22 พ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (อ่าน 1672) 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 1552) 23 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน Open House ครั้งที่ 2 (อ่าน 1486) 05 ต.ค. 59
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 1182) 05 ต.ค. 59
รับสมัครพนักงานทำสวน (อ่าน 1400) 03 มิ.ย. 59
รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 5052) 26 พ.ค. 59
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร (อ่าน 2062) 05 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 2491) 29 ม.ค. 59
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 2354) 13 ม.ค. 59