ข่าวงานวิชาการ
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม 2 (เมคราเม่)

เป็นหลักสูตรที่จัดตามความต้องการของกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44 ของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรผลิตภัณฑ์เชือกร่มพื้นฐาน (เมคราเม่) มีการพัฒนาลายผลิตภัณฑ์ที่มีความยาก ซับซ้อน ใช้เวลาในการถักนานขึ้น และผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์เป็นกระเป๋ารูปทรงต่างๆได้อย่างหลากหลาย

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1847 ครั้ง