ข่าวงานวิชาการ
หลักสูตรอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ

เป็นหลักสูตรที่จัดตามความต้องการของกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเทพา และในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งจัดร่วมกับโครงการสานฝันอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 25.78 ของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นขนมเบเกอร์รี่ ขนมไทย และอาหารคาวหวานต่างๆ

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1705 ครั้ง