ข่าวงานวิชาการ
การจัดทำสื่อสำหรับครูปฐมวัย
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้า ใจในความหมายและประเภทของสื่อ สามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มีทักษะในการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ  สามารถผลิตสื่อจากเศษวัสดุ และสามารถจัดหา  จัดทำและเลือกสื่อเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 1064 ครั้ง