ข่าวงานวิชาการ
ประกาศการสอบแก้ตัวการเรียนปรับพื้นฐาน ปี 60
สำหรับผู้ที่มาสอบแก้ตัวการเรียนปรับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา (เฉพาะศูนย์เทพา)
 ทางกรรมการจัดการสอบได้ตรวจสอบแล้ว ให้ "ผ่าน"
และให้มายืนยันสิทธิในวันที่ 29 กรกฎาคม 2590 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ศูนย์การเรียนอื่น ให้มายืนยันสิทธิได้เลย  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2590 เวลา 10.00-12.00 น. ตามศูนย์นั้นๆ 

และนักศึกษาท่านใดที่สมัครไว้ และแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ให้เอามาเพิ่มให้เรียบร้อย
มิเช่นนั้น ท่านอาจเสียสิทธิได้ 
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 610 ครั้ง