ข่าวงานวิชาการ
ประกาศการยืนยันสิทธิการเป็นนักเป็นนักศึกษา...ด่วนที่สุด
เนื่องด้วยมีนักศึกษาไม่ได้มายืนยันสิทธิการเป็นนักศึกษา ตามเวลากำหนด ในวันที่ 29กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ทำให้ฝ่ายงานทะเบียนไม่สามารถออกรหัสนักศึกษาได้ 
ส่งผลให้ไม่สามารถทำการลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 1 (มีความจำเป็นมาก)
จากกรณีนี้ จะทำให้นักศึกษาเสียสิทธิการเป็นนักศึกษาทันที
เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของนักศึกษาเอง โปรดติดต่อมายังวิทยาลัยชุมชน โดยด่วน ให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสที่ 3 สิงหาคม 2560
โทร..0847499644 อาจารย์ฟาริด
หรือฝ่ายวิชาการ 0980151448 
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 217 ครั้ง