ข่าวงานวิชาการ
นักศึกษาใหม่ที่มีสิทธิลงทะเบียนภาคเรียนที่1-2560
ข้อควรปฏิบัติดังนี้
1. ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงตน
2. แต่งกายสุภาพ
3. นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนและชำระเงิน(บังคับ)ในภาคเรียนแรก (700-800 บาท ตามแต่สาขา) มิเช่นนั้นระบบจะตัดรายชื่อของท่านออกจากระบบ
4. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยกำหนด
5. เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 318 ครั้ง