ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและเชิดชูสถาบัน
เปิดประตูสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู...
การเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาวันนี้  ใช้ขยะเป็นครูเพื่อการเรียนรู้การเป็น คนดี  มีจิตอาสา  พัฒนาชุม  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่วชช.มุ่งสร้างให้เป็นอัตลักษณ์...โดยใช้สถานที่เรียน หาดเขาน้อยสนร้อยต้น
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 560 ครั้ง