ข่าวงานกิจการนักศึกษา
เอกสารการรับสมัครองค์การนักศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม - 4มิถุนายน 2560
วิทยาลัยชุมชนสงขลาจะดำเนินการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจำปีการศึกษา2560เพื่อส่
เสริมและเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบองค์การนักศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม - 4มิถุนายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 916 ครั้ง