ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลั
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ล่องแก่งหนานมดแดงพัทลุง ต.ลายข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 486 ครั้ง