ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมปี2560 ณ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมปี2560 ณ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 352 ครั้ง