ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการตาม วงจร PDCA รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมพัฒนาสมอง
กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มีตัวแทนนักศึกษาจากเจ็ดศูนย์การเรียน จำนวน 35 คน ณ คุ้มไทรงาม รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นิยม ชูชื่น บรรยายเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการองค์การนักศึกษารวมถึงสิทธิของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา จากนั้นอาจารย์ศจีมาศ พูลทรัพย์ ให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA ตบท้ายการให้ความรู้ด้วยการทำ workshop เขียนโครงการตาม วงจร PDCA  รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมพัฒนาสมอง โดยขานนามตัวเองว่า "ครูพันธุ์ใหม่หัวใจตะมุตะมิ" (ครูโอ๋ ศจีมาศ ครูหลัน ศุภมาส ครูธี สุธี ครูโอม วีระพจน์ครูเจม พิพัฒน์พงษ์ ครูต้อม นรินทร์ และครูภู รำภู)อันได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนักศึกษากันถ้วนหน้า
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 386 ครั้ง