ข่าวงานกิจการนักศึกษา
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนพานศ. สาขาการจัดการทั่วไป รหัส58 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กลุ่มวิ
23/7/2560 รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนพานศ. สาขาการจัดการทั่วไป รหัส58 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านหน้าควน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง และกลุ่มผู้ผลิตแปรรูปถุงมือและ หมอนยางพาราบ้านป่าพลู อ.จะนะ  มีการวัดความเข้าใจกิจกรรมดังกล่าวด้วยใบงานจะ discussion กัน ในชั่วโมงเรียนถัดไป ผลการประเมินกิจกรรมเบื้องต้นครั้งนี้พบว่า นศ.มีแรงบันดาลใจในการปลุกยักษ์ในตัวเองเพื่อสร้างแนวทางธุรกิจระดับชุมชนและ start up ต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 407 ครั้ง