ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผอ.นิยม รองพรเพ็ญ รองประยูรได้พบปะให้โอวาท ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสเตมเซล และเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 330 คน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,16:10   อ่าน 368 ครั้ง