ข่าวงานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบูรณาการกับศิลปะการแสดง"ระบำหลามข้าวใบยี่เหร็ด"
10ส.ค.60ที่วชช.สงขลาจัดบูกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบูรณาการกับศิลปะการแสดง"ระบำหลามข้าวใบยี่เหร็ด" โดยมีกลุ่ม ชาวบ้านบาโหย นักเรียนโรงเรียนบ้านบาโหย และตัวแทนนักศึกษาวชช. รวม 30 คน โดยทีมงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสงขลา เป็นผู้ฝึกซ้อม
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,13:27   อ่าน 938 ครั้ง