ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
(10/08/60) โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม นำโดย อาจารย์ศุภมาส อยู่อริยะ และนางสาวดารารัตน์ บางพระ ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา และนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย รวม 35 คน นำต้นดาวเรืองจำนวน 75 ต้น มอบให้กับเทศบาล และ ได้ร่วมทำกิจกรรมปรับพื้นที่สำหรับการปลูกต้นดาวเรือง โดยกิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือจัดเป็น3ครั้งด้วยกัน คือ วันศุกร์ที่4 สิงหาคม 60 ได้มีการเพาะพันธุ์ต้นดาวเรืองซึ่งนักศึกษาเข้าร่วม20คนและได้ทำการเพาะพันธุ์ต้นดาวเรืองเรียบร้อยแล้ว ,วันศุกร์ที่11สิงหาคม 60 ปรับพื้นที่เตรียมการปลูก และ วันพฤหัสและศุกร์ที่17-18 สิงหาคม 60 นำต้นดาวเรืองลงพื้นที่ ซึ่งนศ.ศูนย์สะเดาได้เป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม และได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2560,10:52   อ่าน 982 ครั้ง