ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการพลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา(ท
โครงการพลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา(ทุ่งรวงทองเกมส์) วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนนวมิทราชูทิศทักษิณ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 989 ครั้ง