ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันแล
เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการและงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
(วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ณ สวนประวัติศาสตร์ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  
มีนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา  
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,16:29   อ่าน 929 ครั้ง