ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สมัครสอน(อ.พิเศษ)ที่ผ่านการพิจรณาตามคุณสมบัติรายสาขาวิชา ระดับอนุปริญญา ครั้งที่1 (อ่าน 127) 09 ก.พ. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผล (อ่าน 119) 07 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ่าน 327) 17 ม.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ (อ่าน 696) 12 ธ.ค. 60
ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 213) 12 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 256) 08 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 494) 29 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 265) 27 พ.ย. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 247) 25 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 370) 25 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 286) 23 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 485) 06 ต.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (อ่าน 1243) 08 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 662) 11 พ.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อ่าน 643) 28 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย (อ่าน 922) 13 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 930) 17 ม.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (อ่าน 1965) 26 ธ.ค. 59
รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 934) 13 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 790) 22 พ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (อ่าน 1162) 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 1047) 23 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน Open House ครั้งที่ 2 (อ่าน 764) 05 ต.ค. 59
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 609) 05 ต.ค. 59
รับสมัครพนักงานทำสวน (อ่าน 922) 03 มิ.ย. 59
รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3983) 26 พ.ค. 59
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร (อ่าน 1514) 05 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 1326) 29 ม.ค. 59
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 1755) 13 ม.ค. 59
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ปลูกเพื่อแม่ ปล่อยเพื่อลูก (อ่าน 923) 08 ธ.ค. 58
โครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการศึกษาสำหรับครูปฐมวัยฯ เรื่อง เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครู (อ่าน 1840) 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ชุดที่ 3 (อ่าน 1317) 01 ธ.ค. 57
ให้เลือดให้ชีวิต ให้โลหิต...ช่วยเพื่อมนุษย์ (อ่าน 1200) 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1149) 01 ธ.ค. 57
ดร.สิริกร มณีรินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (อ่าน 984) 01 ธ.ค. 57
การคัดเลือกและสรรหา ประธานสภาและรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ชุดที่3 (อ่าน 775) 01 ธ.ค. 57
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดศูนย์การเรียนประจำอำเภอ วิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 691) 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา แนะแนวทางการศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (อ่าน 823) 01 ธ.ค. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา (อ่าน 692) 01 ธ.ค. 57
พิธีมอบสื่อปฐมวัย เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทพา (อ่าน 1133) 07 ต.ค. 57