คู่มือจรรยาบรรณครู
ข่าวงานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 44) 07 มิ.ย. 60
4มิ.ย.60 ศึกษาดูงานยังหลาดสยาม บริเวณศูนย์การค้าสยามนคริทร์ (อ่าน 53) 05 มิ.ย. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลั (อ่าน 82) 25 พ.ค. 60
โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรชาติ (อ่าน 83) 19 พ.ค. 60
เอกสารการรับสมัครองค์การนักศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม - 4มิถุนายน 2560 (อ่าน 179) 15 พ.ค. 60
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 95) 11 พ.ค. 60
กิจกรรม “ตามรอยพ่อ สานต่อฝายมีชีวิต” ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงข (อ่าน 186) 26 เม.ย. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 147) 24 เม.ย. 60
โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและเชิดชูสถาบัน (อ่าน 183) 03 เม.ย. 60
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนครั้ (อ่าน 148) 13 มี.ค. 60
โครงการพัฒนานักศึกษาค่ายกระบวนการค่ายผู้นำ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ มีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และวิท (อ่าน 126) 13 มี.ค. 60
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม (อ่าน 160) 15 ก.พ. 60
กิจกรรมค่ายภาษายุวทูตอาสาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 182) 07 ก.พ. 60
กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัย3จังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 182) 03 ก.พ. 60
กิจกรรมวันเด็ก "เด็กไทยใส่ใจการศึกษาพาชาติมั่นคง"ปีพ.ศ.2560 (อ่าน 200) 17 ม.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลาบริจาคจากสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติทางน้ำประจำศูนย์การเรียนอำเภอระโ (อ่าน 194) 09 ม.ค. 60
กิจกรรมแลกเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอน ที่ตะรุเตาและหลีเป๊ะ ที่ วชช.ลังกาวี จะร่วมทำ LOU กับ วชช. (อ่าน 180) 26 ธ.ค. 59
ต้นกล้าจิตอาสา สู่ชุมชน #ธนาคารต้นกล้าปลอดสารพิษ จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ แล (อ่าน 186) 26 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (อ่าน 232) 06 ธ.ค. 59
กิจกรรม"ร่วมพลังแห่งความภักดี" ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (อ่าน 254) 22 พ.ย. 59
เรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารกองประจำการให้แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา (อ่าน 223) 18 พ.ย. 59
"รำลึกพระมหากรุณาฯ สงขลาน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (อ่าน 298) 14 พ.ย. 59
ทอดกฐินวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 176) 14 พ.ย. 59
กิจกรรมดีๆของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาตัวแทน (ศูนย์สทิงพระ) (อ่าน 204) 10 พ.ย. 59
โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ (อ่าน 347) 07 พ.ย. 59
วันปิยมหาราช (อ่าน 164) 27 ต.ค. 59
การคัดเลือกรอบแรกโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย (อ่าน 206) 20 ต.ค. 59
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย (อ่าน 231) 19 ต.ค. 59
เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคอหงส์ (อ่าน 284) 20 ก.ย. 59
กิจกรรมโครงการประสานสัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 384) 20 ก.ย. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา E Q (อ่าน 410) 05 ก.ย. 59
วิทยาลัยชุมชนสงขลาเกมส์ครั้งที่5 (อ่าน 336) 31 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 335) 16 ส.ค. 59
วชช.สงขลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวเทพาไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 (อ่าน 238) 04 ส.ค. 59
โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาจังหวัดสงขลา (อ่าน 336) 29 ก.ค. 59
กิจกรรมเข้าพรรษาวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (อ่าน 334) 22 ก.ค. 59
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจำปีการศึกษา2559 (อ่าน 458) 11 ก.ค. 59
กิจกรรมร่วมปฎิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 20 พ.ค.59 ณ วัดเอก อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา (อ่าน 496) 27 พ.ค. 59
เอกสารรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา2559 (อ่าน 499) 23 พ.ค. 59
โครงการค่ายพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา (อ่าน 529) 10 พ.ค. 59