ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : กิตฏิการ์ ช่วยหนู
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0895983561
อีเมล์ : kittika078@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,08:30  อ่าน 96 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,08:30   อ่าน 96 ครั้ง