ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ประภาส ทองนิล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897839857
อีเมล์ : patt1400@yahoo.com
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,08:36  อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่อง การสังเคราะห์ผลงานของสถาบันราชภัฎสวนดุสิตเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,08:36   อ่าน 109 ครั้ง